Tehnilised joonised (AutoCAD)

Odamus Disain: AutoCad tehniline joonestamine 3D

Olgu tööstusdisainis, masinaehituses või tavaehituses, ikka on vaja oma ideed enne töö alustamist teistele arusaadavalt üles joonistada. Odamus OÜ pakub tehniliste jooniste ning tööjooniste valmistamise ja vormistamise teenust programmis AutoCAD.

Odamus Disain: Nuga Kaalibur-1 MIL tehniline joonis disain
Odamus Disain: Hellebard Voluge 2020 tehniline joonis