Loeng ajaloolistest relvadest, kaitserüüdest ja võitlustehnikatest

Räägime sõjaajaloost ning tutvustame relvi ja kaitserüüsid Rooma impeeriumi ajast kuni 15. sajandini. Näha saab sõjariistade ja kaitserüüde kaasajal valmistatud koopiaid, mida võib oma käega katsuda, kaitserüüsid selga proovida.

Võimalik on valida järgmiseid loenguid:
1) Pikk ülevaateloeng (3h) – relvade ja sõdade tekkimine, sõjakunst antiikajast kuni keskaja lõpuni
2) Loeng muinasajast (2h) – sõjakunst antiikajal ja viikingiajal
3) Loeng keskajast – (2h) sõjakunst keskajal, rüütlite tekkimine ja kadumine
4) Loeng ajaloolistest relvadest ja võitlustehnikatest (2h) – erinevad lähivõitlusrelvad ja kuidas nendega võideldi

Kingi elamus - loeng ajaloolistest relvadest
Kingi elamus - loeng ajaloolistest relvadest
Kingi elamus - loeng ajaloolistest relvadest

Tellimine: info@odamus.ee / Tel: 5393 2623